شرکت پارس پرداخت با اتکا به تیم فنی توانمند خود در صدد است تا جهت رفاه پذیرندگان  محترم در این پورتال با فراهم کردن قابلیتهای ارائه انواع خدمات و پرداخت الکترونیک و مدیریت هوشمند پذیرندگان و دستگاه ها، گام های جدی در تسریع ارائه خدمات به مشتریان گرامی بردارد و شیوه‌های موثری را در پشتیبانی از محصولات و خدمات خود در پیش گیرد