چرا باید از کارت خوان استفاده کنیم

پرداخت های الکترونیکی را چگونه معنا میکنیم؟ به طور خلاصه، پرداخت کالا یا خدمات از طریق اینترنت را پرداخت الکترونیکی میگویند که شامل کلیه عملیات مالی با استفاده از دستگاه های الکترونیکی، مانند رایانه ها، تلفن های هوشمند یا تبلت ها میشوند. پرداخت الکترونیکی با روشهای مختلفی مانند کارت اعتباری یا دبیت‌کارت یا از طریق انتقال بانکی صورت می گیرد. توجه داشته باشید که امروزه یکی از محبوب ترین و رایج ترین روش های پرداخت آنلاین کارت های اعتباری هستند. ارتباط پرداخت الکترونیکی با سهولت در تجارت امروزه همچنان فرایندهای پرداختنی و دریافتنی در درجه اول دستی، غیر یکپارچه و ناکارآمد هستند. فرآیند خرید به پرداخت (purchase-to-pay) مدت طولانی است که از ناکارآمدیهای درونیِ فرآیندهای دستی و کاغذی، از جمله عدم کنترل معاملات مالی، در دسترس نبودن اطلاعات بموقع و هزینه های بالای پردازش رنج می برد. خریداران با هزینه بالای پرداخت از طریق چک، و تامین کنندگان نیز با موضوع گم شدن چک ها و عدم یا ناکارآمدی در تطابق جزییات بانکی مواجه هستند. عامل دیگر ناشی از عملکردهای ناکارآمد دستی، عدم شهود و قطعیت بر نقدینگی است که عمده‌ی نگرانی‌های تامین کنندگان را تشکیل میدهد. فشار خریداران برای تمدید شرایط پرداختنی‌ها و عدم اطمینان در مورد فرآیند پرداخت، چالش دیگری برای تأمین کنندگان تجاری است. تامین کنندگانی که دسترسی محدود به سرمایه دارند، اغلب برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش و بهبود موقعیت های نقدی خود، باید به روشهای پرهزینه تامین مالی نظیر فاکتورینگ اتکا کنند. هزینه تامین مالی برای تأمین کنندگان میتواند بسیار قابل توجه باشد که در اکثر موارد در قالب قیمت بالاتر کالاها و خدمات مورد معامله، به خریداران منتقل می شود. بکارگیری روش های پرداخت الکترونیکی آنچنان گسترده نبوده و استفاده از پول نقد و چک در تجارت هنوز به قوت خود باقیست. در حالی که کشورهای در حال توسعه کم‌کم و به آهستگی در حال ارائه برنامه هایی برای معرفی این شکل پیشرفته از پرداخت میباشند، سایر کشورهای با سیستم تجاری بالغ تر اخیراً شاهد پذیرش گسترده پرداخت های الکترونیکی، به دلیل اجرای مقررات و فناوری های امضای الکترونیکی هستند. از این رو توصیه می شود كه كشورهای در حال توسعه از تجربیات و شیوه های اتخاذ شده توسط كشورهای مجرب در این زمینه به عنوان راهنما در مراحل توسعه خود در این مسیر بسوی پرداخت های الکترونیکی بهره ببرند.