تلفن دفتر مرکزی       07791010120

واتساپ؛                 09369925742

دفتر تهران:              09331130201

نمایندگی شیراز:      09305478849

دفتر برازجان:           07734221004

نمایندگی بوشهر:     09918114926

ایمیل ؛  parspardakht@gmail.com    

دفتر تهران : جنت آباد - روبروی بوستان بزرگمهر